Menu Zamknij

poznaj fundację fforma

Misja Fundacji fforma

Fundacja fforma powstała, by wspierać aktywność kulturalną, artystyczną i każdą, która służy nie tylko rozwojowi jednostki, ale również integracji wspólnot artystycznych i społeczności lokalnych. Fundacja za cel postawiła sobie edukację i integrację społeczności przez podejmowanie różnorakich inicjatyw mających na celu upowszechnienie sztuki, kultury. Dzięki naszej działalności możesz wziąć udział w takich wydarzeniach jak: warsztaty plastyczne, warsztaty artystyczne, na fotografów czeka tematyczny plener fotograficzny, wyprawa fotograficzna czy też kurs fotograficzny. Wszystko po to, aby obserwować jak zmienia się nasz stosunek do naszego otoczenia, jak i samo otoczenie. Równolegle dzięki naszym darczyńcom pragniemy wspierać najmłodszych artystów, po to, aby stworzyć im jak najlepsze warunki do twórczości, rozwijania kreatywności i współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Sztuka dla ludzi

Sztuka ma ogromną siłę oddziaływania dla otoczenia. Ważnym motorem rozwoju społeczności lokalnych jest swoboda i kreatywność działań artystycznych. Zadaniem artysty jest wywieranie wpływu — tworzenie czegoś, co wywołuje emocje, skłania do refleksji i sprawia, że ludzie patrzą na świat inaczej. Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek z odpowiednią motywacją może wpływać na swoje najbliższe otoczenie, a co za tym idzie być artystą. To właśnie ci bohaterowie sprawiają, że przestrzeń publiczna tętni życiem, zwracają uwagę na potrzeby, trafnie wskazują mankamenty i niesprawiedliwości. Bycie artystą to też zachwycanie swoich widzów przez ukazywanie przez pryzmat własnych doświadczeń i spojrzenia, najpiękniejszych fragmentów otaczającego życia.

Ludzie dla sztuki

Branża artystyczna to dziedzina najsłabiej opłacana, jednocześnie sztuka jest obecna w prawie każdym aspekcie naszego życia i ma ogromne znaczenie na jego jakość. Profesjonalizacja artysty to ciężka droga, a ich aktywność jest najczęściej traktowana jako towarzyszące hobby. Żeby realizować swoją pasję, a przede wszystkim tworzyć bardzo często podejmują się zajęć, które nie są związane z wyuczonym zawodem. Jako fundacja czujemy się zobowiązani do wspierania i inspirowania artystów na początku ich kariery. Wspólnie postarajmy się, aby wartościowe dzieła, stworzone przez ludzi z ogromnym talentem, spotkały się z zasłużonym uznaniem. Doceńmy ich wysiłki proporcjonalnie do ilości nauki, czasu, wiedzy a przede wszystkim umiejętności włożonych w ich pracę.

Kilka informacji formalnych o Fundacji