Regulamin newsletter

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), Fundacja FFORMA z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gersona 50a, zwana dalej Fundacją publikuje poniżej regulamin „Newsletter Fundacji FFORMA”:

 1. „Newsletter Fundacji FFORMA” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o wydarzeniach, produktach i usługach Fundacji poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. W celu świadczenia usługi „Newsletter Fundacji FFORMA” Fundacja pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu otrzymywania „Newsletter Fundacji FFORMA” Użytkownik powinien:
  1. Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie fforma.pl oraz subdomenach, imienia i nazwiska oraz swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  2. Aktywować przycisk „Zapisz się”,
  3. Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Fundację na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter Fundacji FFORMA”.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter Fundacji FFORMA”.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do:
  1. Czasowego wyłączania usługi „Newsletter Fundacji FFORMA”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
  2. Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter Fundacji FFORMA”, bez podania przyczyny.
 8. Fundacja oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.