O Nas

Fundacja fforma powstała, by wspierać aktywność kulturalną, oświatową i sportową – taką, która służy nie tylko rozwojowi jednostki, ale również integracji wspólnot i społeczności lokalnych.
Fundacja za cel postawiła sobie edukację i integrację społeczności na polu kultury pojmowanej w sposób dwojaki: jako kultura duchowa i kultura fizyczna. Podejmujemy różnorakie inicjatywy mające na celu upowszechnienie sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a jednocześnie takie, które popularyzują zdrowy styl życia i uprawianie sportu.
Wierzymy, że najlepiej rozwijają się społeczności, które dbają o harmonię między tymi dwiema sferami kultury. Podobnie jak człowiek, który dba zarówno o swoją duchowość, jak i o ciało.

Celem Fundacji jest :

wspieranie aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
podejmowanie inicjatyw edukujących i integrujących społeczeństwo.

Cele realizowane są przez:

organizowanie różnych form pracy kulturalno-oświatowej,
wspieranie działań artystycznych, organizowanie plenerów artystycznych,
organizowanie działalności sportowej,
wspieranie niszowych dyscyplin sportowych,
podejmowanie działań integrujących społeczeństwo wokół wartości kulturalnych
i sportowych,
edukację poprzez działalność wydawniczą.

Władze

Zarząd fundacji:
Hubert Zasępa (prezes zarządu)
Marta Zasępa
Agnieszka Matuszewska
Rada fundacji:
Fryderyk Fułek (przewodniczący)
Piotr Fułek
Magdalena Bartoszek

Statut

statut_fforma.pdf