Spotkanie partnerstwa na stradomiu

We wtorek, 9 czerwca o godz. 17 w Gimnazjum nr 16 przy ul. Ułańskiej odbyło się siódme spotkanie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Stradom. Partnerstwo spotyka się od listopada 2013 roku i powstało jako odpowiedź na potrzebę pobudzenia obywatelskiej aktywności mieszkańców Stradomia.

Spotkania Partnerstwa mają na celu wypracowanie wspólnego stanowiska instytucji i osób, którym bliskie są sprawy Stradomia, wobec problemów dotykających mieszkańców dzielnicy i podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ich rozwiązywania.

Na wtorkowym spotkaniu pojawili się radni dzielnicy i miasta, przedstawiciele szkół, przedszkoli, parafii oraz organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy Stradom. Ponieważ niektórzy uczestnicy byli na spotkaniu obecni po raz pierwszy, na początku nakreślono cel, w jakim zostało powołane partnerstwo. Jako kolejny punkt spotkania, utworzono grupę roboczą mającą na celu stworzenie ankiety badającej potrzeby mieszkańców. Na końcu określono termin kolejnego spotkania Partnerstwa.

Organizatorem Spotkania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Stradom, podobnie jak jego poprzednich edycji, była Fundacja Fforma. Obrady prowadził i moderował jej prezes, Hubert Zasępa.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 14 lipca.

Opublikowano: 11 czerwca 2015 r. w kategorii: Aktualności.
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,